گیل خبر/ سیدحسن آقامیری در شبکه مجازی اینستاگرام خود نوشت: بعد از پانزده سال بردن و آوردن و بازداشت کردن و ریختن تو محل کار و انفرادی... با شکایت دادستان ویژه تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور آقای منتظری بالاخره آقایون حکمشون را صادر کردند. دو سال زندان که البته لطف کردند پنج سال تعلیقش کردند و خلع لباس دائم حوب موفق باشد دعاگوتان هستیم. یا لطیف سیدحسن آقامیری
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code