گیل خبر/ سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: کلیه کسانی که تا پایان سال ۹۶ کارت های ملی هوشمندشان صادر شده اما هنوز برای دریافت آن مراجعه نکرده اند، کارت های ملی نمونه قدیم آن ها باطل شد. سیف الله ابوترابی افزود:کلیه کسانی که تا کنون نیز درخواست کارت ملی هوشمند نداشته اند تا پایان سال فرصت دارند به دفاتر پست و پیشخوان مراجعه و نسبت به تکمیل ثبت نام اقدام کنند. همچنین کارت های ملی نمونه قدیم افرادی که تکمیل ثبت نام انجام داده اند تا زمان صدور کارت های جدید دارای اعتبار است.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code