گیل خبر/ سرویس شهری: 14 آبان امسال بود که حامد عبداللهی عضو شورای شهر رشت، عضو شورای شهرستان رشت و رئیس شورای استان گیلان به سمت شهردار منتخب رشت انتخاب شد و با حکم وزارت کشور بعنوان شهردار رشت باید از هر دو سمت خود استعفاء دهد. در این صورت پست وی در شورای شهر به فرانک پیشگر می رسد و نماینده جدید شورای شهر رشت در شورای شهرستان رشت باید توسط اعضای شورا انتخاب شود. در میان اعضای فعلی شورای شهر رشت، به نظر می رسد احمد رمضانپور از شانس بیشتری برای حضور در رده های بالای شورای عالی کشور نیز برخوردار است و با توجه به سوابق نماینده بودن و اصالت غرب گیلانی می تواند نه تنها به عنوان جانشین حامد عبداللهی در مقام ریاست شورای عالی استان مطرح شود بلکه حتی در صورتی که به عنوان نماینده گیلان در شورای عالی استان ها نیز معرفی شود شانس رقابت با مرتضی الویری رئیس فعلی این شورا را نیز خواهد داشت. البته همه این ها بدان بستگی دارد که وی از سوی هیات رئیسه به عنوان کاندیدای شورا معرفی و رای لازم را کسب کند. امری که باید دید با توجه به اختلافات وی با آن ها به کجا ختم می شود.