گیل خبر/ روزنامه هفت صبح آگهی مزایده فروش اموال بابک زنجانی را که 3خودرو در صدر آن است منتشر کرد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code