مومن صالحی
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ چاپ
گیل خبر/ مومن صالحی* * پژوهشگر اجتماعی   عصر روز دوشنبه 14 آبان ماه سال 1397 شصت و ششمین شهردار رشت پس از مجادلات فراوان و آبستراکسیون های مختلف شورا نشینان با شش رای از یازده رای انتخاب و روانه مراحل تایید صلاحیت شد . شش رای که واقعی بوده و ارزش بسیار بیشتری از یازده رای مصنوعی شهردارقبلی داشت که قبلا بدان پرداخته ام. بر اساس قاعده عقلی  لازم است همه طرفین درگیر انتخاب شهردار، ازنمایندگان شورا تا فعالین سیاسی و اجتماعی موافق و مخالف و بویژه  خود شخص حامد عبداللهی و طرفدارانش با سعه صدر و خویشتن داری و احساس مسئولیت بیشتر ،به حرف و حدیث های گذشته پایان داده و رو به جلو برای نجات رشت ،کارها و برنامه ریزی های لازم را با همدلی های مقدور از هم اینک آغاز نمایند. انتخاب حامد عبداللهی به عنوان شهردار رشت دو پنجره مختلف را برای مباحثی لازم باز میکند . پنجره اول  ناظر بر گذشته ، مربوط به انچه  بر به اصطلاح جامعه مدنی رشت گذشت و پنجره دوم ناظر بر اینده ، باید و نبایدهای که شهردارجدید رشت می بایست انها را هم ببیند . در چشم انداز به گذشته و کالبد شکافی شش رای داده شده و پنج رای نداده به شهردار رشت نقطه پایانی به فعالیت های سیاسی و حزبی و گروهی  این چند ساله را بوضوح  میتوان مشاهده نمود .سه نفر از چهار نماینده لیست امید  شورای شهر رشت ، که به نوعی حاصل تجمیع هر چند سست و ناپایدار ولی اتحاد اصلاح طلبان رشت بودند با قدرت تمام به گروهها واحزاب و شخصیت های حمایت کننده خود نه گفتند و به راهی را که خود در اتحاد با دو عضو اصولگرا و یک عضو بدون خط سیاسی شورا درست تشخیص میدادند رفتند. انان برای این تصمیم خود دلایلی را در آرایش جدید شورا و رسیدن به اکثریت نسبی 7- 4 و قدرت بیشتر را پیشبینی میکنند که شواهد و قراین،نادرستی این تحلیل را نشان میدهد. ولی در هر صورت اینده صحت و سقم ان را روشن میکند . با هر مصلحت و دلیل و منافع و ... که این سه تن چنین تصمیمی را گرفته باشند ،  بدون تردید، ضربه مهلکی به هر گونه کار تشکیلاتی و خرد جمعی و فعالیت سیاسی و اصلاح طلبی را به این شهر و منطقه وارد نمودند. پی آمد این کار در میان مدت با بروز اختلافات شدید و ازهم پاشیدگی بیشتر صفوف اصلاح طلبان ، کاهش امید و مشارکت سیاسی ، دست کم در انتخابات آینده خود را نشان میدهد . مسئولیت همه این خطای بزرگ سیاسی را نباید به گردن سه نماینده شورا انداخت بلکه مسئولیت آن به عهده تمامی احزاب یک شبه و چند نفره ای که اسم و عنوان انان بسیار بزرگتراز واقعیتی هست که به مردم اعلام میشود و همچنین به گردن تمامی کسانی است که خود را عضو شوراهای مختلف هماهنگی و تصمیم گیری اصلاحات میدانند، بوده و هست. همه ان کسانی که کمپین های ناپخته و بی ریشه حمایت از این و ان را راه اندازی کرده و طومارها و بیانیه های مختلف را امضا کرده اند .به عهده روزنامه نگاران و اهل قلم اصلاح طلب ، همه فعالین اجتماعی و سیاسی که وقت و حوصله لازم را برای  گفتگو و کاری تشکیلاتی نمیگذارند و تنها دغدغه اصلاحات رادارند ولی حاضر به انجام کاری برای ان نیستند .همه دگم اندیشی ها و اتهام زنی ها حرمت شکنی ها ،  همه و همه با همکاری هم آخرین میخ های خود را به تابوت اصلاح طلبی در رشت کوبیدند.حالا بیرون آوردن این مرده ودادن حیاتی دیگر به ان  دست کم توسط این ادمهای که تا حالا مدعی اصلاح طلبی بودند ، گمان نکنم که کارراحتی باشد و با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشود و این تلخکامی ماندگاری دارد . پوست اندازی تئوریک و عملی و عوض شدن ادمهای  مدعی و سردمداران امروزاصلاحات وجایگزینی اجتناب ناپذیر جوان ترهای که تا دیروز سربازهای پیاده نظام این ژنرال های پیر بوده اند ، شاید بتواند در میان مدت افاقه کند که شفا با خدا است . اما در پنجره و چشم انداز اینده ، سخنانی با شهردار جدید رشت است . کسی که بخوبی او را میشناسم  واز سالهای ابتدای جوانی او و آغاز میانسالی من ، حشر و نشر بسیاری با هم داشته و فعالیت های مشترک فراوانی را با هم به سرانجام رسانیده ایم . روحیات و دغدغه ها و دلمشغولی های او را سالیان طولانی است که رصد میکنم و برای عضویت در شورای شهر رشت به او رای داده ام . حامد عبداللهی راه سختی را در پیش دارد . راهی که فقط با مخالفت های سلیقه ای مواجه نمیشود بلکه باید  سینه خود را اماج تیرهای زهر آلود زخم خوردگانی نماید که به هر دلیلی حداکثر مقاومت خود را برای جلوگیری ازتکیه او به کرسی شهرداری رشت بکار گرفته بودند . او با چاپلوسان و نان به نرخ روز خورهای زیادی مواجه میشود که تشخیص دوستی و دشمنی انان کار ساده ای نیست . اما این راه اگرچه خیلی سخت اما رفتنی است بشرط انکه هر برنامه و چشم اندازی که دارد موارد زیر را نیز ببیند . حامد عبداللهی باید و ناچار است دل خود را بزرگ کند و بخشنده باشد و از تمام دعوا و درگیری های گذشته گروههای سیاسی اصلاح طلب و اصول گراو طومار نویسان و بیانیه امضا کنندگان و روزنامه نگاران مخالف و... گذر نماید و کسی را با چوب موافق و مخالف شخص خود،  نراند که این شیوه بزرگان و کریمان است و آبی برای خاموشی آتش دشمنی ها . حامد عبداللهی اگر برنامه های گذشته موجود در شهرداری را مطالعه نکند و نداند که شهرداران قبلی چه دغدغه ها و چشم اندازی برای رشت داشته اند واگر انان را نبیند و مشورت نگیرد و دوباره از نو دچار تهیه برنامه هایی از صفر و نقطه آغازین بشود خطای نابخشودنی را مرتکب میشود که هزینه های بسیاری را برای شهروندان خواهد داشت . حامد عبداللهی باید برای تشکیل گروه مشاورانی از آگاهان ومتخصصین و دلسوزان واقعی برنامه ریزی شهری و امور اعمرانی هر چند با نگاهی مخالف و زبانی تلخ بکوشد و در این مسیر مرعوب و اسیر دور و بری های خودی و کنار گذاشتن ناخودی ها نشود .اصل این است کسانی که وزن و نگاهی سنگین تردارند هرگز به دفتر و دستک او مراجعه نمیکنند و او خود باید به دنبال انان برود . حامد عبداللهی باید خطاهایی گذشته ،بی توجهی و بی احترامی به بدنه شهرداری از شهرداران مناطق تا کارشناسان تا کارمندان جز را با برنامه ریزی دقیق جبران نماید و برای اکرام و رضایت انان که چالش بزرگی پیش روی مدیریت اینده او است بکوشد . فساد در شهرداری مثل بسیاری از دستگاههای دیگر بطور گسترده جاری است اما درمان دارد .بدون حضور مشاوران متخصص و واقعی مدیریت و نه القاب توخالی و مدارک مجعول نمیتوان این دردهای مزمن را معالجه نمود. حامد عبداللهی امتیازبزرگی را در کارنامه خود دارد که دیگر مدعیان شهرداری ان را تجربه ننموده بوند و ان مدیریت و حضور فعال در بخش خصوصی است . او مدیر دولتی نبوده که مراحل کارمندی را طی کرده باشد بلکه مدیری اقتصادی بوده که با سرد و گرم بازار و اقتصاد و درامد و هزینه سر و کار داشته و راه پول دراوردن را خوب میداند . چشم انداز یک مدیر بخش خصوصی ، تولید ثروت برای شهر و شهروندان است و نه توزیع فقرو فلاکت . دعوت از سرمایه داران وفعالین بزرگ اقتصادی اعم از گیلانی و غیر گیلانی ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، داخلی و خارجی و ایجاد امنیت و تشویق برای سرمایه گذاری انان بزرگترین خدمتی است که برای ایجاد درآمد پایدار شهر خواب آلود رشت میتواند انجام دهد . حامد عبداللهی باید بداند همه ادمهای این شهربزرگ و تاریخی همین چند نفری نیستند که ما انها را می شناسیم . اهل فرهنگ و هنر و اندیشه بسیاری هستند که کسی سراغ انان نمیرود . حشر و نشر با انان اسباب بزرگی میخواهد .کتاب و مطالعه و یا حداقل شنیدن بیشتر از گفتن و انهم سنجیده و بدقت و درست گفتن ،  اگر در برنامه کار شهردارجدید نباشد ، اسیب رسان است. شصت و ششمین شهردار رشت اگربخواهد میتواند بیشتر بماند و میانگین کمتر از یکسال تصدی بر کرسی شهرداری رشت را به همچون اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ به سال های طولانی تری نیز برساند.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code