گیل خبر/ در اربعین امسال اعضای شورای اسلامی شهر رشت  و تعدای از مدیران شهرداری در کاروان خادمین ستاد اربعین شورا و شهرداری و زیارت از کربلای معلی حضور داشتند.
 امیر حسین علوی، محمد حسن عاقل منش، حجت جذب و محمد حسن علیپور از اعضای شورا، سجاد محبجوب رئیس سازمان زیباسازی، علی رضا حاجی پور مدیر سازمان پسماند، علی رضا قانع مدیر امور پارلمانی شهرداری رشت از جمله افرادی بودند که در این سفر شرکت کردند.