با وجود ابهامات گوناگون؛
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ چاپ
گیل خبر/پرتال شهرداری رشت اعلام کرد: بر اساس مصوبه شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت و طی حکمی از سوی ریاست شورای اسلامی شهر رشت، علی بهارمست با حفظ سمت به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب گردید. شایان ذکر است دوره سه ماهه اول سرپرستی ایشان از مورخ ۹۷/۵/۱ آغاز گردیده بود. هنوز مشخص نیست این حکم صادره به امضای اعضای شورای شهر رسیده است یا خیر! در جلسه روز گذشته شورا با آبستراکسیون اعضای شورا، صورتجلسه پایانی به امضای اعضای شورا نرسیده بود. در این رابطه بخوانید

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code