گیل خبر/ آرمان نوشت: غیبت معاون اول رئیس جمهور در جلسه برخى اساتید اقتصاد با رئیس جمهور موضوعی نبود که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. البته این «نبودن» جدید نیست بلکه از آغاز دولت دوازدهم بود که نغمه مخالف خوانی با اسحاق جهانگیری سر داده شد.   برخی نتوانستند جهانگیری را در قامت معاون اول در ذهن خود تثبیت کنند، چرا که به خوبی از قدرت تصمیم گیری او در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه اقتصاد آگاه بودند، پس از مسیری کوشیدند تا نقش او را تنزل دهند. البته تلاش ها برای کاستن از اعتبار و جایگاه جهانگیری محدود به موضوعاتی مانند ارز و اقتصاد نشد بلکه هر گاه سخن از تغییر و تحول درکابینه به میان می آید باز هم جریانی، برنامه ریزی خود را معطوف به کمرنگ یا حذف نقش معاون اول در تصمیمات می کرد. گرچه رئیس جمهور با استعفاهای جهانگیری مخالفت کرده است اما دخالت ها و کم محلی ها سبب شده است تا برخی از دوستان آقای جهانگیری در جبهه اصلاحات از این وضعیت ابزار نگرانی کرده و خواستار کناره گیری جهانگیری هستند تا سرمایه و تجربه 40 ساله او که بسیار ارزشمند است حفظ شده و در موقعیت دیگر و در نقش های سیاسی که پیش روست، از آن بهره برده شود. این اصرارها در شرایطی است که جهانگیری تمایلی به تنها گذاشتن دولت و رئیس جمهور ندارد اما ماحصل رفتار برخی افراد که خود را منتسب به رئیس جمهور می کنند و از سوی دیگر برای کمرنگ کردن نقش جهانگیری درجایگاه معاون اول تلاش دارند، شرایط قابل پذیرشی را پدید نیاورده است. همچنین روزنامه آفتاب یزد در شماره امروز خود از گمانه زنی جدید درباره تغییرات احتمالی کابینه روحانی رونمایی کرد.شنیده ها حاکی است که رحمانی فضلی از وزارت کشور رفته و جایگزین نوبخت می شود. مقصد بعدی نوبخت یا وزارت علوم است یا ریاست دفتر رئیس جمهور. محمود واعظی نیز در صورت خداحافظی جهانگیری از دولت، معاون اول خواهد شد، در غیر این صورت به مجلس می رود تا با رای اعتماد نمایندگان راهی وزارت کشور بشود. حضور «دژپسند» و «ویسه» هم در وزارتخانه های اقتصاد و صنعت قطعی شده است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code