گیل خبر/ سرویس اقتصادی: طی نامه هایی از سوی دکتر محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبارات جهت پرداخت خسارات سیل اخیر گیلان و مازندران و همچنین بازسازی منازل ابلاغ شد.   در یکی از این نامه ها به خزانه دار کل کشور مبلغ 700000 میلیون ریال بابت تعمیر یا احداث واحدهای مسکونی خسارت دیده ناشی از سیل اخیر به بنیاد مسکن اختصاص داده می شود که سهم گیلان و مازندران به صورت مساوی تقسیم شده است.     در نامه دیگری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان نیز  مبلغ 500،000 میلیون ریال بابت خسارات سیل اخیر و بازسازی سیل اخیر ابلاغ شد. همچنین در نامه دیگری مبلغ 1،245،000 میلیون ریال بابت خرید تضمینی چای تعیین شد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code