گیل خبر/ سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه ای با اشاره به نقل قول های غیررسمی درمورد اظهارات رئیس این سازمان درباره جزئیات بسته های حمایتی دولت تاکید کرد: جلسه صبح امروز مجلس شورای اسلامی بصورت غیرعلنی بوده و هرگونه اطلاع رسانی و بیان جزئیات به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تایید این سازمان نیست. در این اطلاعیه با اشاره به برگزاری غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع بررسی وضعیت اقتصادی و برنامه های دولت برای برون رفت از شرایط و حمایت از اقشار آسیب پذیر آمده است: پس از اتمام جلسه غیرعلنی که بدون حضور خبرنگاران عزیز برگزار شد برخی از نمایندگان محترم با انجام مصاحبه و گفت وگو با رسانه ها اقدام به نقل قول برخی مطالب مطرح شده در این جلسه کردند که ذکر توضیحات ذیل ضروری است: ۱- عنوان جلسه خود حاکی از شرایط آن می باشد بنابراین انتشار مطالبی که در چنین جلسه ای مطرح شده خارج از عرف و ضوابط این جلسات است چرا که اگر بنا بر اطلاع رسانی بود ضرورتی برای برگزاری جلسه غیرعلنی وجود نداشت. ۲- جزییات و تمامی نکات برنامه های دولت برای اجرای بسته های حمایتی پس از تصویب نهایی از طریق سازوکارهای مشخص به اطلاع مردم بزرگوار خواهد رسید. لذا اطلاع رسانی نیابتی و نقل به مضمون از زبان مقامات دولتی نه تنها خارج از استاندارد های حرفه ای خبررسانی است بلکه غیرقابل استناد و فاقد اعتبار بوده و مورد تأیید نمی باشد. ۳- به شخصیت ها و رسانه های محترم توصیه می گردد در شرایط کنونی از انجام هرگونه اطلاع رسانی در مورد موضوعاتی که خارج از حوزه وظایف و اطلاع آنان می باشد پرهیز کرده و به دور از جنجال های خبری اجازه دهند پس از تصویب بسته های حمایت یپیشنهادی و در چارچوب ملاحظات تهیه شده همراه با جزییات به اطلاع مردم عزیز کشورمان رسانده شود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code