هرج و مرج در شهرداری؛
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ چاپ
گیل خبر/ سرویس شهری:هرچند شهرداری رشت این روزها با بحران های عجیبی همچون بدهی های فراوان دست به گریبان است که عملیات پروژه های اجرائی را کند کرده است، اما این بدان معنا نیست که بعضی افراد حتی طلبکاران شهرداری از منافع شهرداری سود نمی برند. عدم شفافیت در قراردادهای شهرداری موجبات رشد و قدرت بعضی پیمانکاران در نهاد شهرداری شده است. به طوری که حتی می توان ادعا کرد در بسیاری از اتفاقات این مجموعه بزرگ رد پای این پیمانکاران دیده می شود. حتی مشاهده شده که بعضی از این افراد در جلسات کشوری شهرداری و اعضای شورا با دولتمردان نیز حضور دارند و به صورت کاملا خودجوش با پیروزی در مناقصات مدتی بعد قرارداد با آن ها به عنوان عامل کار بسته می شود. یعنی به هنگام جلسه هنوز قرارداد قطعی با آن ها بسته نشده بود، اما از قبل ظاهرا تعیین شده بودند! در میان طلبکاران شهرداری رشت سه نفر هستند که بیشتر از بقیه طلب دارند. حتی یکی از طلبکاران حدود 60 میلیارد تومان طلب از شهرداری دارد و گفته می شود به مدد یکی دو عضو شورا قرارداد دیگری نیز با وی به مبلغ 60 میلیارد تومان در حال بسته شدن است. گیل خبر مدتی پیش بحث شفافیت و «اتاق شیشه ای» شهرداری را از شورای شهر و شهرداری رشت خواسته بود که مبتنی بر یک درخواست جهت پیگیری حقوق شهروندی است که به تازگی در کشور رشد پیدا کرده است. چنین رویه ای اجازه می دهد که شهروندان متوجه شوند که پیمانکاران چگونه توانسته اند عملیات های اجرائی در شهرداری را به دست بگیرند و نسبت به بسیاری از مسائل شهری از جمله پرداختهای مالی آگاه و مطلع باشند. هرچند به نظر می رسد بعضی اقدامات در شهرداری رشت به گونه ای است که پنهان کاری ها را توجیه می کند. انتشار مبایعه نامه ها، تهاترها و خرید وفروش های شهرداری طی سالیان گذشته که اسناد بخشی از آنها به دست گیل خبر رسیده نشان از آن می دهد که در صورت عدم شفافیت باید هم شاهد آن باشیم که عده ای با طلب 60 میلیارد تومانی در شهرداری جولان دهند. امری که هر لحظه ممکن است اتفاقات تلخ شورای سوم را بار دیگر زنده کند به خصوص آن که شنیده می شود بعضی اعضای شورا نیز در حمایت از منافع و حضور پیمانکاران ضعیف در شهر نقش عمده ای دارند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code