گیل خبر/ سرویس سیاسی: هرچند بعد از انتخابات شورای گذشته و پیروزی کامل لیست امید و حامیان دولت در شهرستان بندر انزلی بسیاری این گونه تحلیل می کردند که بیشترین قرابت فکری بین نمایندگان دولت در شهرستان و شورای شهر بوجود خواهد آمد و از بسیاری مشکلات گذشته کاسته خواهد شد اما حال در کمتر از یک سال وضعیت به گونه ای شده است که در اخرین جلسه شورا انتقادات زیادی نسبت به نماینده عالی دولت در بندر انزلی ایراد شد. عدم حضور فرماندار در جلسات با شورایی ها ، عدم همراهی با مصوبات و درخواست های آن ها، عدم استفاده مناسب از پتانسیل منطقه آزاد از جمله انتقادات اعضای شورای شهر است که این روزها مستقیم و غیر مستقیم نسبت به ارتباط فرماندار با نماینده شهرستان و عدم توجه به خود گلایه دارند. انتقاداتی که در چند روز گذشته در جلسه افطاری حامیان دولت نیز بارها تکرار شد و نسبت به وابستگی بعضی مدیران دولت و فرمانداران به نمایندگان مخالف دولت انتقادات زیادی مطرح شد و در بندر انزلی نیز درباره حمایت فرماندار از مدیران غیر همسو با دولت صحبتهای زیادی مطرح می شود. میرشمس مومنی زاده فرماندار بندر انزلی، زمانی که در شهرستان فومن فعالیت می کرد به دلیل مخالفت های نماینده به شهرستان دیگری منتقل شد. شاید او به این نتیجه رسید که رمز و راه ماندگاری فرمانداران در استان نه نزدیکی به حامیان دولت که ارتباط حسنه با نمایندگان مجلس است. کاری که ظاهرا در زمان نماینده حامی دولت شهرستان فومن صورت نگرفت این روزها با نماینده مخالف دولت شهرستان بندر انزلی به مراتب دیده می شود و همین انتقادات از عملکرد او از جانب حامیان دولت را بالا برده است. شاید او فکر می کند که چند صباح باقیمانده تا بازنشستگی را با خوبی و خوشی و بدون دردسر در شهرستان زیبای بندر انزلی به پایان ببرد و در این راه نماینده مجلس بهترین گزینه است که یک نفره از همه دولت و شورا و شهرداری و حامبان دولت ارزش بیشتری دارد!
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code