قابل توجه دستگاههای نظارتی گیلان؛
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ چاپ
اختصاصی گیل خبر/ شنیده ها از این حکایت دارد که یکی از مدیران کلی که طی ماههای گذشته بارها از برکناری وی در رسانه ها و محافل سیاسی اجتماعی استان صحبت شده بود به پایان کار خود نزدیک شده و از هفته آتی دیگر در راس سازمان مربوطه نخواهد بود. این مدیر استانی که پیش از این از بابت انتصابات سیاسی در مجموعه های غیر سیاسی پایین دست خود مورد انتقاد قرار گرفته است ظاهرا با اطلاع از این موضوع استعفای خویش را آماده کرده و شنیده می شود از روز شنبه نیز قصد حضور در محل کار خود را ندارد. اما آنچه در این بین حائز اهمیت است لزوم هوشیاری دستگاههای نظارتی و امنیتی استان بر عملکرد مدیرانی است که روزهای پایانی عمر مدیریتی خود را سپری می کنند، شنیده های نگران کننده از جابجایی و انتقال مبالغ زیادی از سازمان به مجموعه های فرودستی با بهانه های مختلف از جمله انتقال یک میلیارد ریال به حساب یکی از شهرستانها در این روزها بگوش می رسد که علاوه بر عجیب بودن شائبه دخل و تصرف مالی در این موارد را نیز بیشتر می کند و لازم است تا دستگاههای نظارتی به جهت حفظ و پاسداری از بیت المال با دقت بیشتری بر اینگونه رفتارها نظارت کنند تا شاهد مفسده ای در این خصوص نباشیم.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code