گیل خبر/ سارنگ حسن پور *بخشدار خشکبیجار و رئیس ستاد جوانان روحانی در استان گیلان خبر برایم ناراحت کننده و تاسف باراست، زمانی که می شنوم عده ای ازطریق مراجعه به وزارت کشور به دکتر سالاری، استاندار گیلان، تذکر می دهند که چرا در گیلان جوان گرایی کرده و انتصابات بخشداران جوان را انجام داده است،نمی توانم سکوت کنم و از استمرار و تداوم جوان گرایی در گیلان حرفی نزنم و مهمتر از همه از دکتر سالاری که با حمیت و شهامت و با اعتقاد به جوان گرایی، آغازگر راهی شده است که بسیاری فقط سالها حرفش را زدند و او مردانه ایستاد و به انجامش رساند، دفاع نکنم. سال ها از لزوم جوان گرایی و حضور بانوان متخصص و متعهد و جوانانی که دل در گروه این نظام و انقلاب دارند،گفتیم و بسیار مرارت ها را به جان خریدیم و همه جوانان یک صدا این مطالبه را، در چهارسال اول دولت عنوان کردند و امروز نیز، در راستای اجرای همان مطالبات و تحقق همان عهد پیشین، جوانان استان گیلان همراه و هم فکر و پشتیبان تصمیمات دکتر سالاری در زمینه جوان گرایی هستند. این تذکر دهندگان آیا فراموش کرده اند در دولتی که اکنون از نام و نشان و روشش برائت می جویند بیش از ششصد و پنجاه هزار جذب صورت گرفت و صدایی از این منادیان نگران و دلواپس نبود و تذکری از آنان در نیامد؟ این منادیان فراموش کرده اند که در روزگاری که می باید در مجلس میکروفون روشن می کردند و برای حفظ دستاوردهای نظام در مقابل ناراستی و کژی می ایستادند و یکشنبه های سیاه را در مجلس رقم نمی زدند، سکوت کردند و حرفی نزدند؟ اکنون با کمال تاسف به استاندار گیلان تذکر می دهند که چرا جوان گرایی می کند؟ بسیاری از سئوالات را ساکتان دیروز وناطقان امروز، باید درپیشگاه ملت پاسخ بدهند. با منابع کشور و سرمایه های عزیز ملت درطی هشت سال چه کرده اید؟ همان گونه که درچهار سال اول دولت در استان گیلان ، جوانان گیلانی همواره پیگیر مطالبات بر زمین مانده این نسل بودند هم اکنون نیز با همان جهد و کوشش در کنار استاندار گیلان خواهند بود و از او و تصمیماتش حمایت خواهند نمود زیرا که مسیر انتخابی دکتر سالاری را در گیلان منطبق بر آراء و افکار و منش مردمی می دانیم که در انتخابات به پای صندوقهای رای آمدند و به دکتر روحانی رای داده اند. این نکته را نیز باید بگویم که امروز دکتر سالاری را نه تنها جوانان در استان گیلان بلکه جوانان در تمام استانهای کشور، به عنوان یک چهره حامی جوان گرایی می شناسند و تصمیمات او را می ستایند و بسیاری منتظر تصمیمات بعدی دکتر سالاری هستند و تذکردهندگان خوب بدانند که این مسیر با تمام مشقتها،سختی ها و هزینه ها در گیلان و انشالله در کشور ادامه خواهد داشت.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code