معاون خدمات شهر منطقه یک شهرداری رشت خبر داد:
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ چاپ
به گزارش گیل خبر، مهندس شیخ کاظمی با اعلام خبر فوق اذعان داشت: از سال 1392 با استقرار کارشناسانی از سازمان های مدیریت پسماند و سیما، منظر و فضای سبز شهرداری در مناطق 5 گانه، شهرداریهای مناطق موظف به انجام اموری در حوزه پسماند چون جمع آوری زباله و رفت وروب و نیز در حوزه فضای سبز چون قطع درختان، نگهداری فضای سبز و توسعه آن شدند. معاون خدمات شهر منطقه یک انجام فعالیت های ذکر شده را از وظایف ذاتی شهرداری های مناطق خواند و گفت: از آبان ماه سالجاری و با توجه به تخصصی بودن سازمانهای مربوطه و بنا به دستور دکتر نصرتی شهردار رشت، موارد فوق به سازمان مدیریت پسماند و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری واگذار گردید. وی در پایان با تاکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در توسعه همه جانبه شهر تصریح کرد: از این به بعد شهروندان فهیم شهر رشت برای رفع مشکلات و معضلات در حوزه های مذکور می توانند با شماره های 33324960 مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز و 33242121 مربوط به سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت تماس حاصل نمایند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code