گزارش اختصاصی/غفلت سازمانهای مسوول
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ چاپ
اختصاصی گیل خبر/ انگار کسی بیدار نیست,شایدم بیدارند و خود را به خواب زده اند! احیای رودخانه های رشت,عقد قرارداد با مشاور تراز اول,مصاحبه سخنرانی شعار,جلسه,کارگروه..... این روزها کمی به فردای شهرم امیدوارترم,پیاده به سمت پارک شهر می روم,خدارا شکر بیمارستان 17 شهریور رو به پایان است اما باورم نمیشود,چشمهایم دارد از حرص از حدقه بیرون می زند. بیمارستان با هزینه چند میلیاردی برای نجات جان کودکان رو به اتمام است اما فاضلاب آلوده آن بدون احداث سیستم تصفیه همین روزهاست که در دل بیمار گوهررود جاری شود. گوهررودی که دیگر جایی برای ورودی فاضلاب جدید ندارد آنهم فاضلاب خطرناک بیمارستانی... آقای مدیرکل محیط زیست,آقای شهردار, شوراییان عزیز کمی به فردا فکر کنید به فردای خودتان که شما را از پشت میز بلند می کنند فردایی که خدای ناخواسته مردم این شهر از شما بپرسند به چه سر سپرده بودید که شهری را که به شما دل سپرده بود به حال خود رها کردید؟! image-ad0533967b42415f2fbd1cad1220d20a3d92f09416f3b968fe859e7d3db66e8f-V   سپتیک تانک ایجاد شده در مسیر فاضلاب بیمارستان به جای سیستم تصفیه image-77eced2d8a5f49e2d02e44d523ae886b0b8d35d5f31b1f75cf3dc0d162b6642b-V   لوله گذاری در عرض خیابان image-dd34d3e4f9f16df4cca6f29c1c06e613b31319c438a800f9e9d9734feb036528-V   خروجی فاضلاب به رود خانه گوهررود
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code