به دنبال حاشیه سازی در نشست شهردار رشت با رسانه ها ؛
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ چاپ
به گزارش گیل خبر، نسخه ای از این جوابیه در اختیار گیل خبر قرار گرفته که در ذیل آمده است.     گیل خبر 1 گیل خبر 2 گیل خبر 3