به گزارش گیل خبر، در تصویر زیر که هوتن قلعه نویی روی صفحه اجتماعی خود برای هوادارانش به اشتراک گذاشته، همسر و پسر امیر قلعه نویی را مشاهده می فرمایید. عکس هوتن قلعه نویی و مادرش سیمرغ