به گزارش گیل خبر، صفر نعیمی رز در خصوص قطعنامه کنگره آمریکا مبنی بر تداوم یافتن تحریم های ایالتی علیه ایران، اظهار داشت: اقدامات این چنینی از سوی آمریکایی ها موضوع جدیدی نیست و از ابتدای انقلاب این مواضع از سوی آن ها دنبال شده است. نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آ ن ها همواره نقشه های شومی داشته اند، بیان کرد: آن ها با این شیطنت ها به دنبال این هستند که ملت ایران را تهدید کنند ولی تهدید های آن ها به جائی نخواهد رسید. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه پس از برجام باز هم قابل پیش بینی بود که آمریکایی ها چنین اقداماتی را انجام دهند، متذکر شد: شیطنت آمریکایی ها در مقابل مقاومت مردم شریف ایران اسلامی و توان تبدیل تهدیدها به فرصت از طریق کارگزاران صادق جمهوری اسلامی ایران راه به جائی نخواهد برد. نعیمی رز با بیان اینکه تدابیر ارزشمند مقام معظم رهبری سبب می شود تا اقدامات دشمنان اثر گذار نباشد، گفت: آمریکایی ها از مواضع رهبری بیم و هراس دارند و نگران مواضع رهبری هستند. وی افزود: مطمئنا موضع گیری های رهبری معظم انقلاب برای قوام ملت ایران و نمایندگان مجلس فصل الخطاب خواهد بود. خانه ملت