به گزارش گیل خبر ، سعید سادات منصوری ظهر پنجشنبه در کمیته پیشگیری از مواد مخدر استان افزود: شناسایی اعتیاد به عنوان یک بیماری مزمن و گسترده جهانی در قرن حاضر، ضرورت استفاده از روش های چند وجهی و گسترده تر را در بررسی این مهم بیش از پیش آشکار می سازد. وی اظهارداشت: مبارزه با هر خطری منوط به شناسایی ابعاد آن است و چنانچه این شناخت هرچه دقیق تر و عمیق تر صورت گیرد، از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار است. معاون پیشگیری بهزیستی گیلان گفت: جمع آوری اطلاعات در حوزه های زیستی، رفتاری، اجتماعی و قانونی تصویر جامع و همه جانبه ای از وضعیت سوء مصرف مواد مخدر در اختیار قرار می دهد تا بتوان از طریق راهکاری دانش بنیان با این معضل جهانی مواجه شد. وی در ادامه با بیان اینکه اعتیاد همچون دیگر پدیده های اجتماعی که با انسان سر و کار دارند، بسیار پیچیده است، افزود: ویژگی های جسمانی و روانی در زمینه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظایر آن در نضج، سرایت و شیوع این پدیده یا ممانعت از آن نقش دارند. سادات منصوری اظهارداشت: آگاهی به عوامل و دلایل فرهنگی و اجتماعی در شیوع این پدیده می تواند در تنظیم راهبردهای مناسب در حوزه کاهش تقاضا، پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی یاری رسان باشد. وی اذعان داشت: اعتیاد در جامعه امروز مسئله اجتماعی بحران سازی است که بیشترین آسیب را به نهاد خانواده وارد می سازد و مانع از تحقق ضرورت ها و اهداف کارکردی این نهاد موثر می شود. معاون پیشگیری بهزیستی گیلان یادآورشد: همچنین اعتیاد زمینه ساز بسیاری دیگر از آسیب ها، انحرافات و جرائم اجتماعی از قبیل دزدی، تکدی، آدم ربایی، قتل و غیره است./ مهر