غلامعلی جعفرزاده:
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ چاپ
به گزارش گیل خبر، غلامعلی جعفرزاده در مراسمی که با حضور وزیر کار در جمع فرش بافان گیلانی برگزار شد، اظهار کرد: این استان دارای ۳۰ هزار فعال در عرصه صنایع دستی است که از این بین تنها ۱۳ هزار نفر بیمه هستند. وی با اشاره به وجود ۸۶ کارگاه و ۴ بازارچه فرش در گیلان، افزود: ۲۷۰ فروشگاه صنایع دستی و یک نمایشگاه فرش داریم. جعفرزاده عنوان کرد: صنعت فرش در سالیان گذشته در خانه های مردم رسوخ کرده و بانوان زیادی به این هنر روی آورده اند. نماینده مردم رشت با اشاره به قطع بیمه هنرمندان صنایع دستی، گفت: این مسئله مهم ترین دغدغه این هنرمندان است. وی ادامه داد: با توجه به اقتصاد مقاومتی باید فرصتی فراهم آوریم تا زیرساخت های اقتصادی کشور تقویت شود. جعفرزاده با بیان اینکه فرش بافان عاشق رشته خود هستند و دنبال منافع مادی آنچنانی نیستند، گفت: قطع مستمری ها زندگی فرش بافان را به خطر انداخته است و نیروهای جوان را برای فرش بافی بی رمق کرده است. وی تصریح کرد: تخصیص اعتبارات و حمایت دولت از هنرمندان صنایع دستی بویژه فرش بافان مورد انتظار است. /ایلنا