عروس شهرهای گیلان گرفتار تعلل اعضای شورای شهر لاهیجان وقتی کاندیداتوری عضو شورا برای شهرداری معادلات را عوض می کند؛

عروس شهرهای گیلان گرفتار تعلل اعضای شورای شهر لاهیجان

کاهش محبوبیت روحانی در گیلان اگر وزارت کشور به خواست گیلانی ها بی توجهی کند؛

کاهش محبوبیت روحانی در گیلان

مدیرعامل گاز گیلان و لزوم تغییر در روند مدیریت رسانه ای به بهانه تداوم روند نامناسب اطلاع رسانی در مراسم تودیع و معارفه؛

مدیرعامل گاز گیلان و لزوم تغییر در روند مدیریت رسانه ای

نسخه اصلی سایت