درآمد ۲۰۰ میلیون تومانی داماش در هفته اول با پرداخت رضایتنامه برای سه بازیکن جدید به تیم گل گهر؛

درآمد ۲۰۰ میلیون تومانی داماش در هفته اول

هدف از انتصاب افشین ناظمی در سپیدرود چیست؟ بدون تمکن مالی و با سابقه اختلاف با نظرمحمدی؛

هدف از انتصاب افشین ناظمی در سپیدرود چیست؟

نسخه اصلی سایت