نسخه موبایل
دی ۵, ۱۳۹۷ 392969 اجتماعی خبر گیلان
کار هرکس نیست «شهردار رشت» شدن؛

نگاهی به شرایط و ابهامات آئین نامه جدید قانون شهرداران/ مدیر میانی به چه کسانی گفته می شود؟

.

گیل خبر/ سرویس شهری: هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۹/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران -مصوب ۱۳۷۵- و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی شهردار را تصویب کرد.

در این آئین نامه  نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر در نظر گرفته شده است که رشت نیز در این لیست قرار می گیرد.

منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین نامه، سطوح مدیریت های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری می باشد.

در این  مصوبه در مورد تعریف این مدیریت ها چنین می خوانیم:

با این وصف شهردار رشت باید یکی از مدیران کل یا معاونین و یا معاونین سازمان، موسسه دولتی و مراکز مستقل و سمت های مدیریتی همسطح آن باشد.

البته ابهاماتی در این قانون وجود دارد. به طور مثال «چگونگی تشخیص سمت های هم سطح در مدیریت های پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می شوند، بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می شود.»  درباره این موضوع هنوز چنین دستورالعملی صادر  نشده است. البته در این آئین نامه همچنین مشخص نیست که اعضای هیات علمی دانشگاه ها چگونه شامل کسری های سابقه اجرایی می شوند.

در جای دیگر این قانون آمده است: « به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می شود.»

بر این اساس اگر فردی دارای مدرک فوق لیسانس باشد یک سال و اگر دارای مدرک دکترا باشد می تواند دو سال فرجه مدیریتی میانی از وزارت کشور بگیرد. همچنین اگر فردی سه سال شهردار باشد یک سال سابقه اجرایی او کاسته خواهد شد.

با تصویب این آئین نامه راه برای ورود بسیاری از کاندیداهای شهرداری سخت و نشدنی خواهد شد. هرچند از سویی موجب می شود افراد جدیدی در عرصه مدیریت شهری ورود نکنند اما بدین معنا نیز است که هرکسی با جلب چند رای اعضای شورا به فکر شهردار شدن نیز نمی افتد.

کانال تلگرام گیل خبر