نسخه موبایل
آبان ۱۵, ۱۳۹۶ 320140 خبر
بابک کاظمی

پاشنه ورنکشیده ها پاشنه آشیل دولت تدبیر و امید

دکترروحانی طبق وعده هایی که داده بودند تکلیف پاشنه ورنکشیده ها رامشخص نماید چون درحال حاضر ماشاهد حضور و ظهور بیشتر این افراد دربدنه مدیران اجرایی کشور هستیم که این یک آفت اساسی وبعبارتی پاشنه آشیل دولت دوم دکترروحانی است.

گیل خبر/ بابک کاظمی

عدم همراهی مدیران ارشداستانی و برخی مدیران ستادی دردولت اول دکترروحانی برهیچ کسی پوشیده نبود مدیرانی که بازمانده ازدولت احمدی نژادبودندولی فقط بجای (کاپشن)معروف دولت قبل (کت شلوار)پوشیده بودند واندکی هم ریش های خورادمنظم واصلاح کرده بودند. یعنی فقط ظاهرا تغییرکرده بودنداما تفکرات آنها همان فکر رییس دولت قبلی اشان بود همان پاشنه ورنکشیده هایی که صدای دکترروحانی رادرآوردند .این درحالی هست که درتمامی لایه های مختلف مدیریتی درهردولتی بایدمدیران همفکروهمسوبا آن دولت حضورداشته باشند.دولت دوم دکترروحانی باتکیه برآرای بدنه اجتماعی اصلاح طلبان خصوصا جوانان و بانوان اصلاح طلب توانست به پیروزی مجدددست یابد آنهم درشرایطی که تمامی مخالفان دولت تدبیر و امید با داشتن ابزارهای قوی وقدرتمندرسانه ای سعی درتک دوره ای کردن دولت تدبیر و امیدداشتند لذا بایدنتیجه  عملکرد شخص رییس جمهور و وزرا، مدیران استانداران وفرمانداران درنوع نگاه مجددتوده های مردم به جریان اصلاحات اثرگذارباشد. از اینرو باید مدیرانی همراه با دولت درسمت های مختلف قرارگیرند نه مدیرانی که یک شبه اعتدالی ویا احیانا اصلاح طلب شده اند یا  بعبارتی به سمت جریان اصلاحات غلطیده اند.دکترروحانی طبق وعده هایی که داده بودند تکلیف پاشنه ورنکشیده ها رامشخص نماید چون درحال حاضر ماشاهد حضور و ظهور بیشتر این افراد دربدنه مدیران اجرایی کشور هستیم که این یک آفت اساسی وبعبارتی پاشنه آشیل دولت دوم دکترروحانی است. هرچنددکترروحانی دیگرمجددا به رای مردم نیازندارد ولی برای داشتن آینده ای روشن برای کشورو استمرارجریان ناب اصلاح طلبی دکتر روحانی باید مصمم دراجرای برنامه هایشان باشند ، چون در غیر اینصورت نمیتواند رییس جمهورآینده ساز برای کشور  باشدو نقش جدی درسپهرسیاسی ایران به عهده بگیرد.
آقای روحانی درصورتی میتواند بعنوان فردی کاریزما برای دوستداران اصلاحات واعتدالگرایان باشد که در راستای اهداف سیاسی واجتماعی وفرهنگی این گروهها گام بردارند، هرچندجریان اصلاحات نیزبه محدودیت هایی که برای دکتر روحانی وجوددارد آگاه هستند،ولی چون در پیروزی دولت تدبیر و امید نقش اساسی وسازنده داشته اند انتظاردارندکه دکتر روحانی همان دکترروحانی زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری باشد.

گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

کانال تلگرام گیل خبر
نظرات
انتشار نظرات در پایگاه گیل‌خبر به معنی تائید آن نیست. گیل‌خبر نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.

پاسخ دهید

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد
http://www.bankmellat.ir/default.aspx